Przykładowe zajęcia
zobacz czego się nauczysz

Nauka

W Wolnej Szkole obserwujemy bardzo różnorodne sposoby uczenia się dzieci. Niektórzy uczą się działając samodzielnie, inni w interakcji. Można uczyć się w trakcie zajęć, lub zupełnie spontanicznie.

Podstawą w procesach uczenia się u dzieci w naszej szkole są:

 • autonomia
 • relacje
 • wewnętrzna motywacja
 • rytm i proponowane zajęcia
 • wsparcie dorosłych
 • samoświadomość

W Wolnej Szkole nie wartościujemy zakresów uczenia się. Ćwiczenie zadań z matematyki jest dla nas równie wartościowe, co malowanie obrazu, czy budowanie domku na drzewie.

zajęcia

przedmiotowe

Zajęcia przedmiotowe tworzone na podstawie programowej MEN pomagają przygotować się do egzaminów i dają możliwości poznawanie nowego materiału i ćwiczenia umiejętności. Na każdych zajęciach prowadzący mają do dyspozycji podręczniki, z których mogą , ale nie muszą korzystać. Nasza kadra potrafi wykorzystać nowe technologie w procesie nauczania. Staramy się pokazywać dzieciom praktyczne zastosowania tego, czego się uczą, jak również łączyć przedmioty w działaniach interdyscyplinarnych. Na przykład planujemy zajęcia kulinarne tak, by dzieci uczyły się matematyk, języka polskiego, chemii i biologii. Sprzedaż w sklepiku szkolnym uczy nie tylko rachunków, ale również przedsiębiorczości, wprowadzając pojęcia przychodów, dochodów, marży i kosztów. Historię osadzamy w kontekście podczas wyjazdów, dzieląc się naszymi doświadczeniami i wykorzystując rekwizyty.

l

Czytanie i pisanie / język polski

Niektóre dzieci uczą się czytać dzięki komiksom, inne patrząc komuś przez ramię, a jeszcze inne korzystając z zajęć proponowanych przez dorosłych.

Tworzenie gazetki szkolnej, podejmowanie ustaleń społeczności, chęć zrozumienia zasad gry to jedne z wielu okazji do nauki czytania i pisania.

Matematyka

Zrozumienie poszczególnych zagadnień matematyki to jedno, a wymóg ćwiczeń i regularności to co innego. W Wolnej Szkole rozumiemy, że matematyka nam towarzyszy kiedy tworzymy budżet, mierzymy odcinki, żeby zbudować samochód z kartonu, kiedy sprzedajemy w sklepiku. Wiele umiejętności dzieci przenoszą z zajęć w wymiar praktyczny.

Fizyka i chemia

Nauki ścisłe w naszej szkole przeplatają się i często prowadzone są razem. Poza przygotowaniem do egzaminów z podstawy programowej, uczestnicy zajęć mają okazję zaglądać z przewodnikiem w świat odkryć i eksperymentów, rozwijając ciekawość tego, jak działa świat.

Przyroda

Przyrody można doświadczać w Szkole nie tylko na zajęciach. Tuż obok mamy las, do którego chodzimy codziennie. Dwa przystanki od Szkoły jest jezioro, a na naszym terenie społeczność szkolna stworzyła ogród warzywny. Nauka w praktyce odbywa się również w trakcie wycieczek.

Historia

W trakcie uczenia się o przeszłości, dzieci w sposób naturalny używają wyobraźni i odniesień do własnych doświadczeń. Momenty, w których mogą dotknąć artefaktu, zbudować model albo wcielić się w rolę przodka, są bardzo ważne.

w

Języki obce

Użyteczność danej umiejętności jest podstawowym czynnikiem wpływającym na szybkość uczenia się. W Wolnej Szkole oprócz zajęć dzieci mają wiele okazji, by korzystać z języków obcych, grając w gry, czytając komiksy, czy kontaktując się z dwujęzycznymi opiekunami.

zajęcia

warsztatowe

Zajęcia warsztatowe odpowiadają bezpośrednio na zapotrzebowania uczniów lub są traktowane jako inspiracje, próbowanie czegoś nowego. Warsztaty mogą kłaść nacisk na konkretne lub bardziej uniwersalne umiejętności jak np.: umiejętność uczenia się, krytycznego myślenia, wytrwałości i koncentracji. Czasami prowadzi je ktoś z naszego stałego zespołu, czasem rodzic lub uczeń, a niekiedy gość zaproszony z zewnątrz. To, jakie warsztaty odbywają się w danym czasie, zależy od ustaleń społeczności, na które składają się gotowość, chęć, dostępność miejsca i decyzje, na co wydać pieniądze z przeznaczonej na to puli. Warsztaty, które odbywały się w naszej szkole przez dłuższy czas to np.:

y

Związane ze sztuką

 • Plastyka
 • Capoeira
 • Beatbox
 • Zajęcia teatralne
 • Granie na instrumentach
 • Zajęcia z Musiconem
 • Ceramika
 • Śpiew i rap
 • Choreografia
 • Lepienie z plasteliny
 • Szycie

Inżynieryjno konstruktorskie

 • Krzesanie ognia
 • Stolarstwo
 • Majsterkowanie i naprawianie
 • Budowanie szałasów
 • Lutnictwo
 • Budowanie łuków
 • Budowanie gokarta z napędem elektrycznym

Przyrodnicze i sportowe

 • Ogrodnictwo
 • Parkour
 • Jazda Konna
 • Treningi piłki nożnej
 • Wspinaczka
 • Ultimate frisbee

 

Intelektualno społeczne

 • Programowanie (Scratch, Arduino)
 • Projekty badawcze
 • Debaty oksfordzkie
 • “Konferencje naukowe”
 • Archeologia
 • Gry fabularne
 • Planszówki i gry strategiczne

 

jak przebiegają

egzaminy

Egzaminy odbywają się raz w roku. Niektóre dzieci przygotowują się do nich bez specjalnego stresu, dla innych jest to trudniejszy moment. Dzieci, które mają taką potrzebę, korzystają ze wsparcia dorosłych. Wszyscy nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach obejmujących podstawę programową. Mają przy tym emocjonalne wsparcie swojego mentora oraz tutora, który pomaga w sprawach merytorycznych.
Egzaminy przeprowadzane są przez osoby do tego uprawnione, zatrudnione w szkole, do której formalnie zapisane są dzieci. Składają się z części ustnej i pisemnej w proporcjach zależnych od przedmiotu i osoby przygotowującej egzamin. W zasobach szkolnych, w ciągu całego roku szkolnego, dostępne są egzaminy próbne, które pozwalają uczniom sprawdzić swój stan wiedzy i oswoić się z formą sprawdzianu. Jeśli zaistnieje potrzeba, mentor wraz z rodzicami i dzieckiem omawiają pojawiające się trudności i szukają rozwiązania.

Wolna Szkoła bierze na siebie odpowiedzialność za organizację egzaminów.
Podstawa programowa to obowiązujący na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które dziecko powinno posiąść. Muszą one być uwzględnione w programie nauczania i wymaganiach egzaminacyjnych. Dotyczą wszystkich polskich uczniów. W naszej szkole podstawa programowa jest swoistym „spisem treści”, który wskazuje na obszary wiedzy, z których możemy czerpać.