Logotyp faniManiPrzekaż 1.5% podatku – KRS: 0000507234, cel szczegółowy: 562

Solidarna młodzież – wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie

Od września 2020 działa u Nas projekt “Solidarna młodzież – wolna edukacja szansą wzmocnienia demokracji w Europie!”

Co to oznacza?

W Wolnej Szkole w projekcie działać będzie pięcioro wolontariuszy z krajów europejskich i nie tylko! W zeszłym roku były z nami Carola z Hiszpanii i Elena Włoch. Każda z nich wniosła w życie szkoły swoją pasję do pracy z dziećmi, życzliwość, pomysły i uważność. Przygotowywały i prowadziły własne zajęcia z uczniami i uczennicami, uczyły obcych języków i dały szansę dzieciom na używanie języka w prawdziwym życiu. W tym roku (2021/2022) są z nami Mohamed z Egiptu i Ester z Katalonii. Oboje z wielką otwartością i radością włączają się w życie szkoły i poznają grupy z którymi pracują.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego cele to przede wszystkim wspieranie rozwoju poczucia solidarności oraz wzmacnianie aktywnego obywatelstwa wśród wolontariuszy, dzieci, a także całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Wolontariusze wykorzystując nieformalne i alternatywne metody nauczania wzbogacają edukację, każdego dnia towarzysząc dzieciom w Wolnej Szkole. Inspirują, wspierają naukę języków obcych, otwierają na obce dotychczas kultury oraz budują nowe więzi!

Nie jest tajemnicą, że projekt to wymiana doświadczeń. Także wolontariusz poprzez swój udział zyskuje wiele dobrego. Nauka języka polskiego, poznawanie polskiej kultury i tradycji, wymiana międzykulturowa wśród społeczności szkolnej jak i innych uczestników projektu to podstawowe możliwości, z których można korzystać do woli. Tym samym uczestnicy zdobywają doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim rozwijają kompetencje w zakresie pedagogiki alternatywnej i edukacji w oparciu o idee demokratyczne. Co najważniejsze, zachęcamy wolontariuszy w trakcie trwania projektu do umacniania swoich pasji, poznawania siebie i rozwoju zgodnego ze swoim potencjałem.

Zapraszamy do śledzenia działań i przygód wolontariuszy:

Facebook: https://www.facebook.com/europeanvolunteerspoland
Instagram: https://www.instagram.com/esc_volunteers/
Blog: https://europeanvolunteerspoland.wordpress.com/

Interaktywna tablica z opisem wolontariuszy:  https://padlet.com/youth_awa/m92y0wkxti1zjwp0
WWW: http://eks.aktywnekobiety.org.pl/relacje-2/
kontakt z wolontariuszami: [email protected] i [email protected]
kontakt z koordynatorką projektu: [email protected]

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Korpus Solidarności i jest koordynowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca. Biorą w nim udział także inne placówki demokratyczne: Wolna Szkoła Bullerbyn w Warszawie oraz Przedszkole i Szkoła Dmuchawiec w Łodzi.