Ruszamy z rekrutacją na rok szkolny 2024/2025!!! Zapraszamy dzieci do klas 1-5. Otwieramy również rekrutację uzupełniającą na obecny rok szkolny 2023/2024, mamy kilka miejsc w klasach 2-5. Do klas 6-8 prowadzimy tylko rekrutację uzupełniającą.

Nie mamy miejsc dla dzieci z diagnozami lub wskazaniami do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym zespołu Aspergera) lub wskazaniami do treningu umiejętności społecznych lub innych specjalnych potrzeb wychowawczych lub edukacyjnych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w  PODSTAWOWYCH INFORMACJACH O PROJEKCIE

Etapy rekrutacji

WATAHA (klasy 1, 2, 3, 4, 5)

KROK 1:

KROK 2:

Jeśli po obejrzeniu spotkania, będziecie Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.office.com/e/JDaMgLbeXu

KROK 3:

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN, w terminie do 11.02.2024 r. (uczestnictwo jednego dziecka w procesie rekrutacji).

KROK 4:

Uczestnictwo z dzieckiem w dniu rekrutacyjnym (warsztaty dla dzieci w naszej szkole, wyjście do lasu i rozmowy z rodzicami).

Termin spotkania: 17.02.2024
Godziny spotkania: 10.00 – 14:30

PLAN NA TEN DZIEŃ:

 • 10:00 POWITANIE RODZICÓW I DZIECI
 • 10:15 – 10:45 SPOTKANIE PORANNE (KRĄG POWITALNY)
 • 10:45 – 11:00 OPROWADZENIE PO SZKOLE
 • 11:00 – 12:00 WARSZTATY DLA DZIECI
 • 12:00 – 13:00 WYPRAWA DO LASU (GRA TERENOWA „SKARB WATAHY”)
 • 13:00 – 14:00 CZAS NA SWOBODNE RELACJE I ZABAWY DLA DZIECI (dzieci zostają pod opieka opiekunów)
 • 13:00 – 14:00 ROZMOWY RODZICÓW Z TOMKIEM (spotkanie o charakterze Q&A)

*po wypełnieniu i wysłaniu do Nas formularza rekrutacyjnego, na podany mail, wyślemy wszystkie szczegóły dnia rekrutacyjnego oraz pozostałe informacje organizacyjne.

KROK 5:

Udział dziecka w TYGODNIU PRÓBNYM (poniedziałek-piątek) w naszej szkole. Tydzień próbny jest dodatkowo płatny, w kwocie 690 PLN.

KROK 6:

Spotkanie indywidualne dla rodziców w celu poznania bliżej potrzeb indywidualnych dziecka (czas spotkania 1 godzina, spotkanie bez dziecka, możliwość spotkania on-line lub rozmowa telefoniczna).
*W razie pytań rekrutacyjnych proszę pisać na adres mailowy: tomek@wolnaszkola.org.pl lub dzwonić pod numer: 504 046 528

HORDA (klasy 6, 7, 8)

KROK 1:

KROK 2:

Jeśli po zapoznaniu się z krokiem 1 jesteście Państwo zainteresowani udziałem Waszego dziecka/ dzieci w rekrutacji do naszej szkoły, prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.office.com/r/nyte5b6E9t.

Wybrane osoby zaprosimy do kolejnego etapu rekrutacji.

KROK 3:

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 150 PLN (uczestnictwo jednego dziecka w procesie rekrutacji) przed ustalonym terminem spotkania.

KROK 4:

Uczestnictwo dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym z opiekunami grupy.  Prezentacja Projektów Kandydatów (Informacje o projektach zamieszczamy poniżej). Termin spotkania ustalany indywidualnie.

KROK 5:

Spotkanie indywidualne dla rodziców w celu poznania dziecka i jego potrzeb rozwojowych (czas spotkania ok. 1,5 godziny). Termin ustalany indywidualnie.

KROK 6:

Udział dziecka w TYGODNIU PRÓBNYM (poniedziałek-piątek) w naszej szkole. Tydzień próbny jest dodatkowo płatny, w kwocie 690 PLN.

KROK 7 (dotyczy obu grup):

Ogłoszenie listy przyjętych oraz listy rezerwowej. Podpisanie umowy o współpracy.

Projekty rekrutacyjne

Kandydatów i kandydatki do grupy 5 PLUS Wolnej Szkoły, zapraszamy do przygotowania i zaprezentowania podczas rozmowy rekrutacyjnej własnych projektów.

Tematy do wyboru:

 • Dlaczego chcę dołączyć do społeczności Wolnej Szkoły?
 • Czego chcę się (albo innych) nauczyć w Wolnej Szkole ?
 • Kim jestem? (co mnie interesuje, co jest dla mnie ważne)
 • Co by ty wymyślić….. (jeśli żaden z powyższych 3ech tematów Ci nie odpowiada)

Forma projektu (musi być ‘prezentowalny’ zdalnie przez Zoom, maksymalnie 15/20 minut): plakat, konstrukcja (np. z Lego), prezentacja, program komputerowy, książeczka, komiks, grafika, taniec, śpiew, wiersz, film poklatkowy, pantomima, inna forma wymyślona przez Ciebie itp., itd.

Pytania, wątpliwości? Napisz do nas: kontakt@wolnaszkola.org.pl

Przykładowe projekty

Dla zaawansowanych

Dla Rodziców

Polecane książki:

 • Wolne dzieci, Peter Gray
 • Summerhill, Alexander Sutherland Neill
 • Edukacja w wolności, David Gribble
 • „Nie” z miłości, Jesper Juul

Więcej materiałów.

Dla Dzieci i Rodziców

Prezentacja o projekcie (powstała 2017/2018, poprzednia lokalizacja)

Obejrzyj film o pierwszej szkole demokratycznej na świecie (4 odcinki):

Po przejściu rekrutacji:

Formalności

Dzieci szkolne potrzebują zgody na edukację domową. Aby uzyskać taką zgodę należy złożyć:

 • Wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
 • Oświadczenie i zobowiązanie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
 • Zdjęcie (o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości), które nie jest obowiązkowe, ale przyśpieszy otrzymanie legitymacji szkolnej.

Po zmianie przepisów od 01.07.2021 roku nie ma obowiązku dołączania opinii wydanej przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpracujemy wyłącznie ze SZKOŁĄ MONTESSORI im. Św. Urszuli Ledóchowskiej: ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa

Decyzję o edukacji domowej można podjąć w dowolnym momencie roku szkolnego. Można ją także zawsze zmienić.

Zadzwoń jeśli masz pytania

Napisz jeśli masz pytanie