grupa

przedszkolna

U nas dzieci doświadczają prawdziwego dzieciństwa:

pełnego autonomii, swobody jak i uważności i troski ze strony dorosłych. 

Podczas zabaw u dzieci zachodzą głębokie procesy uczenia się. U nas dzieci są w ciekawym, stymulującym środowisku, wśród wrażliwych i uważnych dorosłych, mają swobodę wyboru aktywności, które je najbardziej interesują. Zainteresowanie jest budulcem wewnętrznej motywacji, która z kolei cementuje wiedzę i umiejętności.

Nasza kadra utrzymuje dzienny rytm zajęć, dający strukturę i poczucie bezpieczeństwa. Organizacja pracy oparta jest o „tematy tygodnia”, które są interdyscyplinarnymi projektami, zawierającymi różne obszary rozwojowe (przyrodniczy, językowy, matematyczny, ruchowy, społeczny, muzyczny, emocjonalny, plastyczny)

Pracujemy w nurcie psychologii bliskości, który zakłada próbę zrozumienia potrzeb, będących u podstaw zachowań dziecka. Wychodzimy z założenia, że kluczowe w rozwoju dziecka jest wzmacnianie u dzieci umiejętności szukania skutecznych strategii zaspakajania swoich potrzeb. W naszej grupie przedszkolnej nie ma kar ani nagród, bo uważamy że dużo ważniejsze jest zrozumienie drugiego człowieka, więź, szacunek i empatia.

Na naszym terenie mamy ogromny ogród (ponad 3000m2) z zagajnikiem, naturalnym placem zabaw, grządkami. 200m od naszej bramy jest wejście do lasu Kabackiego w którym spędzamy czas na wyprawach niezależnie od pogody.

Tworzymy placówkę blisko potrzeb dzieci i blisko natury. 

ZdjęciaFilm

Plan dnia

Do punktu przedszkolnego uczęszcza trzynaścioro dzieci dzieci. ich opiekunami są Kasia, Veranika i Kacper

Plan dnia w przedszkolu to:

 • 8.00-9.00 -> schodzenie się dzieci
 • 9.00 – śniadanie
 • 9.45 – spotkanie poranne
 • 10.00 – zajęcia organizowane (np. angielski, zajęcia programowe, projekty badawcze, temat tygodnia)
 • 11.00 – spacer do lasu albo na plac zabaw
 • 12.30 – obiad
 • 13.00 – odpoczynek
 • 14.00 – przedstawienie oraz zajęcia sportowe
 • 15.00 – podwieczorek
 • 15.30 – zajęcia organizowane przez dorosłych (np. we wtorki zajęcia plastyczne, w piątek glina)
 • 16.00-17:00 zabawa swobodna