Opiekun/Opiekunka (Mentor/Mentorka) grupy w Wolnej Szkole Demokratycznej to osoba, która razem ze swoim bezpośrednim zespołem odpowiada za proces grupowy jednej z grup wiekowych (6-8/9-11/12-14 lat), liczących od kilkunastu do dwudziestu kilku dzieci. Taka osoba wspiera rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, jest przewodnikiem i towarzyszem dzieci po świecie wolności i odpowiedzialności, dzieli się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Szukamy osób podmiotowo traktujących dzieci, gotowych na szczery i empatyczny kontakt.