grupa szkolna

Zajęcia

Plan dnia

Uczniowie są podzieleni na grupy, każda z nich ma swoich opiekunów:

Grupa młodsza (1-3 klasa) to 26 dzieci. Ich opiekunami są Tomek i Ania

Grupa starsza (klasy 4+) to 20 dzieci. Ich opiekunowie to Alek i Gosia

Plan dnia:

  • 8.00 – otwarcie szkoły
  • 9.30 – spotkanie poranne
  • 10.00-13.00 – zajęcia tematyczne
  • 13.00 – obiad
  • 13.30-16.00 – ciąg dalszy zajęć tematycznych
  • 16.00-17.30 – czas świetlicowy