Uproszczona rekrutacja do 24 maja 2020

Do 24 maja 2020, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020, można występować o zgodę na edukację domową bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie wiadomo, czy po tym terminie będzie to nadal możliwe. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą przystąpić do Projektu Wolna Szkoła Demokratyczna do skorzystania z tej szybkiej i uproszczonej ścieżki. W tym celu należy:

 • Pobrać szablony dokumentów oraz je wypełnić. Wymagane dokumenty to:
  • Wniosek o zgodę na edukację domową
  • Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizacji podstawy programowej
  • Zobowiązanie do przystępowania przez dziecko do egzaminów
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • Przesłać skany wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: kontakt@wolnaszkola.org.pl
 • Przesłać listem poleconym na adres w nagłówku dokumentu podpisane oryginały

Przygotowaliśmy trzy formaty szablonów: dla Libre Office (pliki .odt), dla Microsoft Office (pliki .docx) i do odręcznego wypełnienia (pliki .pdf). Pliki dla pakietów Office umożliwiają edycję tylko oznaczonych pól w dokumencie.

Więcej informacji o Rekrutacji do naszego Projektu: www.wolnaszkola.org.pl/rekrutacja