Edukacja przez działanie

Witaj w Wolnej Szkole
dowiedz się więcej

Nasza Filozofia

Naszej pracy przyświeca założenie, że każdy człowiek chce się rozwijać i uczyć, nie trzeba go do tego zmuszać. Uznajemy fakt, że dzieci mają w sobie pęd do rozwoju i ciekawość, która je motywuje do poznawania rozmaitych dziedzin życia. Poznawanie to jest możliwe, gdy czują się bezpiecznie, mają wsparcie grupy i są autonomiczne.

Wspieramy rozwój naszych uczniów w czterech obszarach:

  • świadomość i akceptacja siebie
  • relacje z innymi
  • wspólnota
  • procesy uczenia się

Nasza Praktyka

Naszym celem jest towarzyszenie każdemu dziecku w jego rozwoju tak, by w zgodzie ze sobą realizowało swój potencjał. Staramy się wspierać dzieci i inspirować je, by mogły stawać się coraz bardziej autonomicznymi, świadomymi i empatycznymi ludźmi z rozwiniętą wrażliwością społeczną.

W Wolnej Szkole dziecko wybiera czym chce się zajmować, co chce poznawać, w czym bierze udział i jakie umiejętności chce rozwijać.  Będąc naszym uczniem, można też korzystać z zajęć przygotowanych przez dorosłych lub innych uczniów.

Uczniowie mają wpływ na szkołę, swój rozwój i decyzje podejmowane przez siebie. Zajęcia w naszej szkole korespondują zarówno z podstawą programową jak i z obszarami zainteresowań dzieci. Uczniowie mają wpływ na paletę zajęć, swobodę w korzystaniu z nich. Nad procesem rozwoju uczniów czuwają dorośli.

Dzieci współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności szkolnej w takim samym stopniu jak dorośli. Podejmując decyzje, korzystamy z modelu konsensualnego (opieramy swoje decyzje na zgodzie, nie na głosowaniu większości).

Lekcje

Edukacja w Wolnej Szkole

Zajęcia proponowane w Szkole mają różne formy. Łączy je to, że nie są obowiązkowe, a prowadzący nie stawiają ocen. Niektóre odbywają się w małych grupach różnowiekowych, inne są dedykowane dzieciom w konkretnym wieku, przygotowującym się do egzaminów. Niektóre są przygotowane lub prowadzone przez uczniów. Inicjatywa wypływa od dziecka, dlatego nauka  przebiega zwykle bardzo szybko. Dzieci, które wybierają zajęcia, przychodzą z własną motywacją, dzięki temu są aktywne, szybko się uczą i korzystają z okazji do doskonalenia swoich umiejętności.

Plan Dnia

Wolna szkoła na co dzień

Każdy dzień w Szkole jest inny i wyjątkowy, choć są w nim pewne punkty stałe, tworzące rytm.
Codziennie na porannym spotkaniu witamy się. Rozmawiamy o planach na dany dzień, a także dzielimy się tym, co ważne.

Po przywitaniu się planujemy zajęcia z dorosłymi (np. budowanie sklepiku, wyjście na wycieczkę, lekcję matematyki, przyrody, czy języka polskiego). Dzień można przeznaczyć też na realizację własnego pomysłu.

Każdego dnia jest czas na wspólny posiłek.

Niektóre dni wypełniają spotkania społeczności, np. kiedy ustalamy nowe zasady, decydujemy o wydaniu naszych pieniędzy albo rozwiązujemy konflikt.
Niektóre dni są pełne gwaru, inne ciche.

8:00 Otwarcie szkoły

Szkoła zostaje otwarta i dzieci schodzą się. Poranki, kiedy nie ma jeszcze całej grupy, to świetny czas, żeby porozmawiać z rówieśnikiem lub mentorem, zjeść śniadanie, poczytać lub posiedzieć nad niedokończoną wcześniej budowlą.

9:30 Spotkanie poranne

Społeczność spotyka się i wita. Każdy może powiedzieć, z czym przychodzi i co chciałby robić danego dnia. Czasami opowiadamy o swoich snach, słuchamy, jakie plany mają inni, prosimy o pomoc. Na każdym spotkaniu porannym prowadzący je opowiada, co jest w planach na dany dzień.

10:00-13:00 Zajęcia tematyczne

Wybrane z planu lub spontanicznie zaproponowane.

13:00 Obiad

Smaczny i zdrowy 🙂

13:30-16:00 Dalszy ciąg zajęć

Realizowanych według planu, bądź spontanicznych.

16:00-17:30 Czas świetlicowy

Czas na zabawę i swobodne odkrywanie świata.

Kilka słów

Od założycieli

Od kiedy dowiedzieliśmy się, że są na świecie miejsca, gdzie od 100 lat dzieci mogą uczyć się w swoim tempie i rozwijać według własnych potrzeb, zapragnęliśmy stworzyć taką szkołę w Polsce. Dla nas obu najcenniejszym doświadczeniem w dzieciństwie były momenty, gdy czuliśmy się wolni i odpowiedzialni za swoje życie. Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie mieli jak najwięcej okazji by tego doświadczać.

Dominik Granada
i Kacper Woźniak