zajęcia przykładowe
zobacz czego się nauczysz

Nauka

W Wolnej Szkole obserwujemy bardzo różnorodne sposoby uczenia się dzieci. Niektórzy uczą się działając samodzielnie, inni w interakcji. Można uczyć się w trakcie zajęć, lub zupełnie spontanicznie.

Podstawą w procesach uczenia się u dzieci w naszej szkole są:

 • autonomia
 • relacje
 • wewnętrzna motywacja
 • rytm i proponowane zajęcia
 • wsparcie dorosłych
 • samoświadomość

W Wolnej Szkole nie wartościujemy zakresów uczenia się. Ćwiczenie zadań z matematyki jest dla nas równie wartościowe, co malowanie obrazu, czy budowanie domku na drzewie.

zajęcia

Przedmiotowe

Zajęcia przedmiotowe budowane na podstawie programowej MEN pomagają przygotować się do egzaminów i dają możliwości poznawanie nowego materiału i ćwiczenia umiejętności. Na każdych zajęciach prowadzący mają do dyspozycji podręczniki, z których mogą , ale nie muszą korzystać. Nasza kadra potrafi wykorzystać nowe technologie przy uczeniu Staramy się pokazywać dzieciom praktyczne zastosowania tego, co robią, jak również łączyć przedmioty w działaniach interdyscyplinarnych. Na przykład matematykę z językiem polskim, chemią i biologią, przy odpowiednim przygotowaniu, łączy się w zajęciach kulinarnych. Sprzedaż w sklepiku szkolnym uczy nie tylko rachunków, ale również przedsiębiorczości – wprowadzane są pojęcia przychodów, dochodów, marży i kosztów. Historia osadzana jest w kontekście poprzez wyjazdy, własne doświadczenia i rekwizyty.

l

Czytanie i pisanie/ język polski

Niektóre dzieci uczą się czytać przy komiksach, inni patrząc komuś przez ramię, niektórzy korzystają z zajęć proponowanych przez dorosłych.

Pisanie gazetki szkolnej, tworzenie ustaleń społeczności, chęć zrozumienia zasad gry to jedne z wielu okazji do nauki czytania i pisania.

Matematyka

Zrozumienie poszczególnych zagadnień z matematyki to jedno, ale matematyka wymaga ćwiczeń i regularności. W Wolnej Szkole widzimy, że matematyka towarzyszy nam bardzo często – tworzenie budżetu, mierzenie odcinków, sprzedaż w sklepiku. Wiele umiejętności dzieci przenoszą z zajęć w wymiar praktyczny.

Fizyka i chemia

Nauki ścisłe u nas przeplatają się i często prowadzone są razem. Poza przygotowaniem do egzaminów z podstawy programowej, uczestnicy zajęć mają okazję zaglądać z przewodnikiem w świat odkryć, eksperymentów rozwijając ciekawość tego jak działa świat.

Przyroda

Przyrody można doświadczać u nas nie tylko na zajęciach. Tuż obok szkoły jest las, do którego chodzimy codziennie. Dwa przystanki od szkoły jest jezioro, a na naszym terenie społeczność szkolna stworzyła ogród warzywny. Nauka w praktyce odbywa się również w trakcie wycieczek.

Historia

W trakcie uczenia się o przeszłości, dzieci w sposób naturalny używają wyobraźni i odniesień do własnych doświadczeń. Momenty, w których mogą dotknąć artefaktu, zbudować model, albo wcielić się w rolę przodka, są bardzo ważne.
w

Języki obce

Użyteczność danej umiejętności jest podstawowym czynnikiem wpływającym na szybkość uczenia się. W Wolnej Szkole oprócz zajęć, dzieci mają wiele okazji, by korzystać z języków obcych. Gry, komiksy, filmy, dwujęzyczni opiekunowie dają takie możliwości.

zajęcia

Warsztatowe

Zajęcia warsztatowe odpowiadają bezpośrednio na zapotrzebowania uczniów, lub są traktowane jako inspiracje – próbowanie czegoś nowego. Warsztaty mogą kłaść nacisk na konkretne lub bardziej uniwersalne umiejętności jak np.: umiejętność uczenia się, krytycznego myślenia, wytrwałości i koncentracji. Prowadzi je czasem ktoś z naszego stałego zespołu, czasem rodzic lub uczeń, a czasem gość zaproszony z zewnątrz. To, jakie warsztaty odbywają się w danym momencie w naszej szkole, zależy od decyzji społeczności – na co jest gotowość, chęć, miejsce i na co decydujemy się wydać pieniądze. Warsztaty, które w naszej szkole pojawiały się na dłużej, to np:

y

Związane ze sztuką

 • Plastyka
 • Capoeira
 • Beatbox
 • Zajęcia teatralne
 • Granie na instrumentach
 • Zajęcia z Musiconem
 • Ceramika
 • Śpiew i rap
 • Choreografia
 • Lepienie z plasteliny
 • Szycie

Inżynieryjno konstruktorskie

 • Krzesanie ognia
 • Stolarstwo
 • Majsterkowanie i naprawianie
 • Budowanie szałasów
 • Lutnictwo
 • Budowanie łuków
 • Budowanie gokarta z napędem elektrycznym

Przyrodnicze i sportowe

 • Ogrodnictwo
 • Parkour
 • Jazda Konna
 • Treningi piłki nożnej
 • Wspinaczka
 • Ultimate frisbee

 

Intelektualno społeczne

 • Programowanie (Scratch, Arduino)
 • Projekty badawcze
 • Debaty oksfordzkie
 • “Konferencje naukowe”
 • Archeologia
 • Gry fabularne
 • Planszówki i gry strategiczne

 

jak wyglądają

Egzaminy
Egzaminy odbywają się raz w roku. Niektóre dzieci przygotowują się do tego o wydarzenia bez specjalnego stresu, dla innych jest to trudniejszy moment. Dzieci, które mają taką potrzebę, korzystają ze wsparcia dorosłych. Wszyscy nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach obejmujących podstawę programową. Mają przy tym emocjonalne wsparcie swojego mentora, oraz tutora, który pomaga w sprawach merytorycznych.
Egzaminy przeprowadzane są przez osoby do tego uprawnione zatrudnione w szkole, do której formalnie zapisane są dzieci. Egzaminy składają się z części ustnej i pisemnej w proporcjach zależnych od przedmiotu i osoby układającej egzamin. W zasobach szkolnych w każdej chwili dostępne są egzaminy próbne, które pozwalają uczniom sprawdzić swój stan wiedzy i oswoić się z formą egzaminu. Jeśli jest taka potrzeba, mentor wraz z rodzicami i dzieckiem mogą wspólnie omawiać pojawiające się trudności i razem szukać rozwiązań.
Wolna Szkoła bierze na siebie odpowiedzialność za organizację egzaminów.
Podstawa programowa to obowiązujący na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które dziecko ma posiadać. Muszą one być uwzględnione w programie nauczania i wymaganiach egzaminacyjnych. Dotyczy wszystkich polskich uczniów. Dla nas podstawa programowa jest swoistym ‘spisem treści’, który pokazuje obszary wiedzy z których możemy czerpać.

lat istnienia

Zajęcia dodatkowe

uczniów

opiekunów i mentorów

Masz pytania?

Fundacja Wolna Szkoła

Kontakt
Telefon: 22 643 24 81, 509 725 604
poniedziałek-piątek od 8.00 do 16.00
email: kontakt@wolnaszkola.org.pl

Adres
ul. Pelikanów 23/25
02-843 Warszawa

error: Content is protected !!