Na tej stronie zbieramy pytania rodziców, które do nas docierają i na nie odpowiadamy. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania.

1. Gdzie będzie ta szkoła?

Rozpoczynamy na Ursynowie, w Pyrach. Zakładamy, że w ciągu pierwszych 1-3 lat dojdzie do przeprowadzki. Docelowo myślimy o południowej Warszawie, Ursynów do Piaseczna.

Więcej informacji na stronie Siedziba szkoły

2. Opłaty

Zależy mi aby nie było barierą w przyjęciu do szkoły. Średni, miesięczny koszt utrzymania projektu szkoły w różnych symulacjach to od 700 do 3000 zł miesięcznie, w zależności od liczby dzieci, nieruchomości i ilości / rodzaju wyposażenia na start.

To nie jest projekt komercyjny, tylko not-for-profit, niemniej poruszamy się w realiach rynkowych.

Więcej informacji na stronie Opłaty

3. Co jest najważniejsze

Myślę, że najważniejsze aby dziecko mogło chodzić do takiej szkoły - to świadomy rodzic. Świadomy tego jak wygląda edukacja demokratyczna, jakie ma cele i jakimi narzędziami posługuje się w tym procesie.

4. Rekrutacja

Temu procesowi będą podlegać rodzice, a nie dzieci. Wstępnie przyjmujemy deklaracje przez mail. Kiedy będziemy gotowi z terminami etc., prześlemy do osób zainteresowanych informację - pojawi się także na stronie www formularz.

Jeśli chodzi o dzieci 10 letnie i starsze na pewno niezbędne będą szczegółowe rozmowy indywidualne z rodzicami.

Więcej (aktualnych) informacji na stronie Rekrutacja

5. Spotkanie

Informacja o spotkaniach regularnie pojawia się na naszej stronie. Nie planujemy spotkań indywidualnych.

6. Model formalno prawny.

  1. Rodzice i dziecko przechodzą na edukację domową (pozaszkolną) - tym samym zapisują dziecko formalnie do tradycyjnej szkoły, której dyrektor akceptuje taką formę. Ta szkoła jest wtedy zobowiązana do przeprowadzania co roku egzaminów sprawdzających czy dziecko realizuje podstawę programową. Oficjalne świadectwo jest wtedy także z takiej szkoły. A to co nazywamy 'szkołą demokratyczną' to forma organizacyjna zajęć prowadzonych przez nas. W tym celu zakładamy fundację.
  2. Coroczne egzaminy i wymóg realizacji podstawy programowej oczywiście jest sprzeczny z ideą szkół demokratycznych - aby można było w Polsce wypróbować w pełni model np. Szkół Sudbury - musiałoby wcześniej zostać zmienione prawo.
  3. Samo przygotowanie dzieci do tych egzaminów nie musi być sprzeczne z ideą szkół demokratycznych - w naszym modelu nikt dzieci do tego nie będzie zmuszał. Rolą zespołu prowadzącego ("nauczycieli") będzie uświadamianie (inspirowanie, sugerowanie, proponowanie, etc) dzieciom, że takie wymogi istnieją i ich dalszy pobyt w naszej szkole jest od tego uzależniony. To będzie dziecka decyzja czy i kiedy poświęci czas na realizację tych wymogów. Rolą szkoły będzie zapewnić dziecku optymalne warunki, aby przygotowanie się było możliwe. Konsekwencją nie zdania egzaminu będzie obowiązkowy powrót do tradycyjnej szkoły.

7. Czy można zapisać dziecko na określony czas - kilka miesięcy? czy musi to być rok szkolny sensu stricte? Czy można potraktować taką szkołę po prostu jako urozmaicenie i wzbogacenie edukacji w domu? Co z opłatami, gdyby to było możliwe?

Nie, budujemy innowacyjne środowisko edukacyjne - ważne, aby jego członkowie byli ze sobą na co dzień. Nie będzie możliwości czasowego udziału w projekcie (dni, godziny). Wydaje się także, że choć istnieje wiele punktów stycznych między tradycyjną edukacją pozaszkolną (domową) a szkołą demokratyczną - istnieje także fundamentalna różnica. Edukacja domowa to często sposób na zwiększoną kontrolę rodzica na dzieckiem, szkoła demokratyczna to wzmocnienie relacji zaufania i odpowiedzialności przez upodmiotowienie dzieci i większą wolność.

Mamy nadzieję, że jeśli nasz projekt się uda, w przyszłości będzie możliwość realizacji zajęć popołudniowych / weekendowych dla chętnych. Na razie są to tylko plany.

8. Co z nauczycielami? Czy to będą wykwalifikowane osoby, czy rodzice uczniów szkoły?

Rodzice nie mogą być nauczycielami w naszej szkole demokratycznej.

W zespole będą osoby, wykwalifikowane zgodnie z naszymi wymaganiami - co nie znaczy ze wyłącznie z formalnym wykształceniem nauczycielskim. Nie zakładamy również, aby takie wykształcenie było jednoznaczną barierą.

9. Jeśli ma być realizowana podstawa programowa, to jak to będzie wyglądało w praktyce? Domyślam się, że każdy rodzic będzie miał swój pomysł na edukację dziecka. Rozumiem, że będzie to indywidualnie dobierane w szkole, ale mimo wszystko, programy są różne...

Podstawa programowa nie będzie 'realizowana'. Dzieci będą świadome, że jeśli nie przygotują się do egzaminów i ich nie zaliczą, zostaną cofnięte do tradycyjnej szkoły. Kadra SD będzie wspierała w realizacji / przygotowaniu do egzaminów ale nie będzie nic narzucała. Motywacja do poznania / zdobycia wiedzy i umiejętności musi wyjść od uczniów.

10. Czy szkoła będzie neutralna światopoglądowo/religijnie? co np. z przygotowaniem do 1. komunii dla katolików? czy jest jakiś pomysł na to?

Szkoła będzie zdecydowanie świecka - tzn., że z zasady nie będzie formowała dzieci w żadnej religii ani w jej braku. Jednocześnie z pewnością religijność w swojej różnorodności będzie tematem obecnym, w codziennym życiu społeczności. To ma być szkoła dla wszystkich.

Zakładamy, że jeśli uczniowie zgłoszą potrzebę organizacji zajęć z lub o wybranej religii, szkoła postara się znaleźć odpowiednią osobę do ich realizacji. Niemniej taki nauczyciel zewnętrzny będzie musiał dostosować się do zasad panujących w szkole, tzn. nauczania bez przemocy, wolności dzieci do decyzji o czasie i sposobie uczenia się, itd.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą Założyciele i Społeczność Szkolna.