Opłaty za Szkołe są zróżnicowane w zależności od możliwości finansowych rodziców. Związane to jest z naszą wizją tworzenia Szkoły, gdzie opłata nie jest główną barierą dostępu.

Opłaty są ustalane indywidualnie z każdym zainteresowanym i wynoszą od 900 zł do 1850 zł.

Powyższa minimalna stawka wynika z naszych aktualnych potrzeb finansowania kosztów Szkoły. Pracujemy nad tym, żeby można było ją jeszcze obniżyć. Jeśli jest to jedyna bariera przy rozważaniu naszego projektu zapraszamy do kontaktu. Będziemy razem szukać rozwiązania.

Maksymalna stawka wynika ze średnich kosztów utrzymania Szkoły. W związku z planowanym rozwojem, marzeniami o projektach i wyposażeniu Szkoły szukamy rodziców chętnych również do wyższych opłat niż najwyższa opłata lub jednorazowych wpłat pozwalających na wsparcie poszczególnych projektów.

Dla zainteresowanych możliwe są dodatkowo płatne dwu daniowe obiady 13 zł za dzień. (opcjonalnie wegetariańskie i/lub bezglutenowe)