Zainspirowani informacjami, opracowaniami i przykładami funkcjonujących wolnych i demokratycznych szkół na świecie, tworzymy podobne środowisko rozwojowe dla naszych dzieci. Przemawia do nas uwaga założycieli PESTY w Ekwadorze, którzy osobom zainteresowanym alternatywną edukacją, proponują znalezienie swoich rozwiązań zamiast dosłownego kopiowania innych. Nasz projekt powstaje w oparciu o modele wypracowane przez Summerhill, Szkoły Sudbury, Albany Free School, Pestę - i inne wolne szkoły. Blisko współpracujemy z holenderskimi szkołami demokratycznymi, w których podejmowanie wspólnych decyzji i rozwiązywanie konfliktów funkcjonuje w oparciu o model socjokracji (dochodzenie do konsensusu). Jesteśmy członkami EUDEC.

Nie będziemy dostosowywali dzieci do formatu, to szkoła ma się dostosować do dzieci.

Wartości i zasady, które towarzyszą nam przy zakładaniu szkoły:

  • Szacunek bez pogardy bez znaczenia na wiarę / stan portfela / pochodzenie
  • Wolność „do” i „od” ograniczona przez wolność innych
  • Celem uczenia się są kompetencje a nie ilość wiedzy
  • Krytyczna refleksja o obecnym systemie edukacyjnym
  • Środowisko edukacyjne jako odpowiedź na potrzeby dzieci przy zachowaniu zdrowego rozsądku
  • Zmiana - jesteśmy świadomi, że słabość wielu innowacyjnych projektów, związana jest z 'kostnieniem' w czasie, dlatego też od początku zakładamy, że nasz projekt będzie się zmieniał. Akceptujemy to i odpowiednio będziemy tworzyć nasz model.