Dziękujemy za wsparcie:

Fundacja EDUKACJA DEMOKRATYCZNA

Fundacja EDUKACJA DEMOKRATYCZNA jest organizacją non-profit. Celem statutowym Fundacji jest upowszechnienie edukacji demokratycznej w Polsce. Fundacja działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

EUDEC

EUDEC to Europejskie Stowarzyszenie Szkół Demokratycznych. Wspiera rozwój edukacji demokratycznej i sieciuje organizacje działające na tym polu. Ułatwia wymianę wiedzy i informacji, organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone edukacji.

 

 

AERO

AERO to organizacją, która jest podstawowym źródłem informacji dla rodzin szukających alternatywnych rozwiązań edukacyjnych, nowopowstałych szkół, środowisk i instytucji oraz badaczy edukacji alternatywnej. Misją AERO jest pomóc połączyć jednostki i grupy oraz wspierać wymianę pomysłów dotyczących edukacji alternatywnej. Naszym celem jest pomoc ludziom z całego świata, w doświadczeniu edukacji dopasowanej dla ucznia.

 

 

logo dojrzewalnia róż

Dojrzewalnia Róż

Sieć kobiet wspierających się w rozwoju, której misją jest inspirowanie i wspieranie kobiet, które chcą żyć w zgodzie ze swoimi najgłębszymi pragnieniami, kroczyć własną drogą, mówić swoim głosem – pełnym głosem; promowanie idei rozwoju osobistego oraz Porozumienia bez Przemocy, a także wspieranie dialogu między kobietami i mężczyznami.