Fundacja Wolna Szkoła

Zarząd Fundacji:
Dominik Granada, Prezes Zarządu
Kacper Woźniak, Wiceprezes Zarządu

Rada Programowa Fundacji:
Margo Bruins, Dyrektorka De Ruimte Democratic School, Soest, Holandia