Fundacja Wolna Szkoła

Zarząd Fundacji:
Dominik Granada, Prezes Zarządu
Kacper Woźniak, Wiceprezes Zarządu

Rada Programowa Fundacji:
Margo Bruins, Dyrektorka De Ruimte Democratic School, Soest, Holandia

Rodzice:

Emilia Kulpa-Nowak

Anna Kupisz

Joanna Łukaszewicz-Bernady

Joanna Pieczkowska

Marcin Żelazek