Emilia Kielan

Jestem studentką ostatniego roku biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zbliżam się do zakończenia studiów i uzyskania tytułu magistra. W czasie studiów dużo czasu poświęciłam działalności w Kole Naukowym Leśników biorąc udział w licznych badaniach terenowych nad wieloma gatunkami ssaków i ptaków. Angażuję się w działalność edukacyjną - prowadzę wykłady, warsztaty i wycieczki przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moje zainteresowania naukowe dotykają szeroko pojętej ekologii i zoologii kręgowców, w szczególności ryjówek, myszy, norników i łasic, czyli tak zwanych drobnych ssaków. Wolny czas najchętniej spędzam w terenie, w górach i w podróży.

W Wolnej Szkole chciałabym przekazywać przede wszystkim wiedzę, pasję i ciekawość świata. Ważne, by chcieć i umieć zadawać pytania, szukać, tropić, obserwować, wypatrywać - to wciąga, ekscytuje, uczy wytrwałości i pokory.