Anna Chrzanowska

Jestem psycholożką, skończyłam pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a także dwuletnie studium psychoterapii i roczne studium rozwiązywania konfliktów w Instytucie Psychologii Procesu. Pracowałam jako terapeutka z dziećmi przejawiającymi trudności rozwojowe w Ośrodku Wczesnej Interwencji, równolegle jako wolontariuszka asystowałam w zajęciach hipoterapii w Fundacji Hej Koniku. Przez sześć lat pracowałam w przedszkolu, w Stowarzyszeniu Mierz Wysoko przez dwa lata współprowadziłam grupę najmłodszych dzieci. W pracy z dziećmi fascynuje mnie ich ciekawość świata i wytrwałość w dążeniu do celu, dlatego z przyjemnością przyglądam się ich działalności i staram się nie przeszkadzać, za to chętnie wspieram.

W wolnej szkole będę opiekować się grupą najmłodszych dzieci. Chciałabym w nich wzbudzić potrzebę udziału w zabawach dramowych. Małe dzieci mają dużą łatwość wcielania się w role, (ich zabawa często na tym polega, że stają się kimś innym) i w ten sposób kontaktują się ze swoimi emocjami i potrzebami, uczą się ról społecznych, poznają otaczający je świat i siebie. Drama umożliwia przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie wyborów. Jest pomocna w odreagowaniu w bezpieczny sposób trudnych emocji i umożliwia zaspokojenie tych potrzeb, które mogą być wyrażone tylko w ramach roli.

Mam nadzieję również, że uda mi się rozbudzić w dzieciach miłość do literatury i że wspólnie będziemy tworzyć ilustracje do przeczytanych książek, a może nawet sami coś napiszemy.

Będę też starała się zachęcić dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu oraz do obserwowania przyrody.

Prywatnie jestem wielką miłośniczką koni i lubię przebywać na łonie natury.