Linki Superbelfrów RP - polecany przez Nas plik z zebranymi z sieci linkami do wielu materiałów edukacyjnych online. Dzięki uprzejmości: http://www.superbelfrzy.edu.pl/

Raport Instytutu Sobieskiego - Szkoła Domowa

PAN, KOMITET PROGNOZ „POLSKA 2000 PLUS”, KOMITET NAUK PEDAGOGICZNYCH, Konferencja Edukacja w Polsce -  : diagnoza, modele, prognozy. Tezy referatów

Koncepcja Szkół Sudbury

Raport OFSTED o jakości nauczania w Sumerhill (2011) - Raport OFSTED o jakości nauczania w najstarszej szkole demokratycznej w Summerhill (2011), w Wielkiej Brytanii

Wolne Zasoby Edukacyjne - Przewodnik po Wolnych Zasobach Edukacyjnych przygotowany przez Koalicję Otwartej Edukacji.