Komponent obsługujący newsletter nazywa się SP Newsletter - dostępny jest na zapleczu strony czyli pod linkiem http://wolnaszkola.org.pl/administrator - oczywiście trzeba się zalogować używając swoich poświadczeń.

Po zalogowaniu do zaplecza komponent uruchamiamy wg ścieżki > Komponenty > SP Newsletters

newsletter-01-start

Działanie komponentu polega na wysyłce regularnym emailem wybranego artykułu do określonych odbiorców, którzy są wprowadzeni jako użytkownicy joomla.

Komponent wysyła emaile do subskrybentów SP Newsletter - dostęp do listy subskrybentów uzyskujemy klikając w komponencie na górze po lewej stronie opcję USERS:

newsletter-02-subskrybenci

Otworzy się lista użytkowników joomla. Użytkownicy, do których w ogóle można wysłać email z newsletterem muszą być zaznaczeni w kolumnie "Subscribed" - bez tego zaznaczenia, nie będziemy w stanie wysłać emaila ponieważ, wysyłając nie wskazujemy detalicznie użytkowników lecz ich grupy.

Tak więc zaznaczamy użytkowników, którzy będą w grupie dystrubucyjnej newslettera. Kolejną istotną kwestią jest dodanie użytkowników do odpowiednich grup ponieważ emaile będą wysyłane właśnie do aktywnych subskrybentów należych do grup wskazanych przy wysyłaniu newslettera (np. do grupy rodzice).

WYSYŁANIE NEWSLETTERA

Mając już wybranych subskrybentów i znając grupy, do których przynależą, wybieramy artykuł, który będzie treścią naszego newslettera

newsletter-03-wskazanie-artykułu

Następnie określamy do jakich grup będzie wysłany newsletter:

newsletter-04-wskazanie-grup-dystrybucji

...w tym miejscu akurat wybrałem grupę "registered" jednak można zaznaczyć nawet wszystkie grupy z listy.

Naciskamy przycisk "SEND" - czekamy na odświeżenie logu (trwa to około 15 sekund - nie należy się sugerować pierwszym komunikatem, który się pojawi). Powinno się bez problemu wysłać. Dostałeś? Prawidłowy log wyglada tak:

newsletter-05-log-wysłanych

UWAGI OGÓLNE

 • Newsletter oparty jest na wysyłce email. Na jego potrzeby dodałem w panelu home.pl Twojego serwera konto Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - na home.pl opcje phpmail ani sendmail nie działają.
 • Ograniczyłem ilość emali wysyłanych za jednym razem do 50 - to zabezpieczenie, by home.pl nie potraktował Cię jako spamera. Konfiguracja na zrzucie poniżej.
 • Organizacja wysyłki newslettera w oparciu o grupy jest bardzo wygodna: możesz wysyłać newsletter tylko do rodziców dzieci w szkole (np. grupa rodzice - taka już istnieje), albo utworzyć każdą inną dowolną grupę w rodzaju "newsletter wszyscy", "newsletter wybrani", "rodzice przyszli" itd i dystrubuować konkretne wiadomości do konkretnych grup zainteresowania.
 • Proponuję na potrzeby newslettera utworzyć kategorię artykułów - łatwiej będzie je odszukać na listach. Gdybyś nie złapał tej idei w lot (w co wątpię) to zadzwoń, a wyjaśnię.

Konfiguracja mailera:

newsletter-99-ustawienia-dystrybucji

Ten artykuł jest dostępny na stronie po zalogowaniu na ścieżce http://wolnaszkola.org.pl/instrukcje - albo menu na dole po lewej

 

Mamy już wpisaną treść, ale tekst to często za mało. Szczególnie w galeriach...

 

O tym wkrótce... is under construction.

Nomenklatura

Joomla stosuje jako jednostkę treści tzw. "artykuły". To jakby pojedyncze dokumenty, które mogą zawierać dowolne treści: tekst, obrazy, animacje, filmy, czy cokolwiek innego. Dodanie Artykułu nie powoduje jeszcze jego umieszczenia i wyświetlania na stronie. Aby wyświetlić przygotowaną treść, musimy pojedynczy artykuł lub ich grupę, przypisać do jednej z "pozycji" któregoś z dostępnych "menu" - dopiero takie przypisanie umożliwia jego wyświetlanie po tym jak nasz czytelnik wybierze określoną pozycję menu lub wskaże inny odnośnik do artykułu.

Inną możliwością są opcje (prawie)automatycznej publikacji treści. Czyni się to przez nadanie artykułom określonych cech, w tym przede wszystkim nadanie ściśle określonej "kategorii artykułu". Kategoria artykułu po pierwsze upraszcza organizowanie artykułów w grupach, ich wyszukianie, a w określonych okolicznościach umożliwia właśnie automatyczną publikację artykułów. Publikacja jest "prawie" automatyczna, ponieważ wymaga wcześniejszego skonfigurowania jednej z pozycji menu bądź to do wyświelania "przeglądu artykułów" (to np. pozycje menu głównego: blog, aktualności, galerii, filmów) lub ich listy (np. lista instrukcji wyświetlana po naciśnięciu pozycji "instrukcje" w "menu użytkownika" z której musieliście skorzystać dostając się tutaj).

Tak więc wiemy co nazywamy artykułem, kategorią. Terminy "menu", "pozycja menu" używane są w ich powszechnym znaczeniu.

Pozycje menu będę pisał DUŻYMI LITERAMI, a zestaw menu i pozycji menu będę przedstawiał w zapisie MENU > POZYCJA MENU.

********

Wstęp

Poniżej droga jaką trzeba przejść by dodać treść do strony. Jest ta sama niezależnie czy to będzie stała zawartość witryny w rodzaju treści na stronach np. O SZKOLE > ZESPÓŁ, czy też news do działu AKTUALNOŚCI czy też wpis bloga.

Treści w Joomla dodajemy w ten sam sposób niezależnie od ich przeznaczenia, a dopiero w zależności od ich przeznaczenia nadaje się im pewne cechy powodujące, że są różnie interpretowane i traktowane na stronie. Główna cecha decydująca o tym gdzie się pojawi (czy gdzie w ogóle może się pojawić) wprowadzana treść związana jest z "Kategorią artykułu". Obecnie na stronie fukcjonuje kilka kategorii artykułów. Omówię krótko kiedy stosujemy każdą z nich i jak to wpływa na jej wyświetlanie na stronie.

Aktualnie dostępne kategorie:

 1. statyczne - to jedynie kategoria "organizacyjna" - przeznaczona dla treści przeznaczonych na strony których treść z zasady pozostaje niezmienna w krótkim czasie jak np. strona O SZKOLE > SIEDZIBA SZKOŁY. Żeby zostały wyświetlone muszą być ręcznie przypisane do wybranej pozycji menu.
 2. aktualności - wiadomości z nadaną tą kategorią są automatycznie wyświetlane jedna pod drugą po kliknięciu menu AKTUALNOŚCI. Wyświetlane są od najnowszej do najstarszej. Oznacza to, że manipulując "datą utworzenia" mamy wpływ na kolejność wyświetlania. Zwykle artykuły (treści) publikowane są w kolejności dadania. Ta kategoria bardzo interesuje Dominika.
 3. Filmy o szkołach demokratycznych - artykuły z treściami video o szkołach. Wyświetlane są na raz wszystkie artykuły o tej kategorii w rzędach po dwa na stronie IDEA > FILMY. Nadanie tej kategorii powoduje automatyczne umieszczenie artykułu na stronie z filmami
 4. Artykuły o szkołach - to jedna z kategorii automatycznych. Przeznaczona jest dla artykułów, które przedstawiają obce treści (audycje, artykuły, wpisy na stronach) o idei szkoły demokratycznej. Nadanie artykułowi tej kategorii skutkuje jego automatycznym wyświetlaniem w menu IDEA > ARTYKUŁY. Artykuły są tam wyświetlane jeden pod drugim od najnowszego.
 5. Galerie fotografii - artykuły na tej stroniei odpowiadają za wyświetalnie galerii zdjęć. Jest to kolejna kategoria która nadana artykułowi spowoduje jego automatyczne wyświetlenie na stronie AKTUALNOŚCI > GALERIE. Tworzenie galerii, z uwagi na złożoność i odmienność tworzenia - jest przedmiotem osobnego artykułu.
 6. nowości -
 7. blog - kolejna kategoria, której artykuły są automatycznie wyświetlane na stronie bloga szkoły w kolejności od najnowszego.
 8. zespół szkoły - kategoria organizacyjna, przeznaczona dla stron każdego z członków zespołu. Wyświetlanie artykułów tej kategorii wymaga ich ręcznego przypisania do menu lub linku. Przykładem takiego artykułu jest artykuł pt Dominik Granada otwierający się po kliknięciu ">> więcej o mnie" pod wstępem do opisu soby Dominika na stronie O SZKOLE > ZESPÓŁ
 9. instrukcje - ten artykuł nalezy do tej kategorii. Lista artykułów tej kategorii jest dostępna po kliknięciu INSTRUKCJE w menu użytkownika. To kategoria automatycznie umieszczana w tym menu.

Jak widać przypisanie nowo dodanego (i opublikowanego) artykułu do jednej z kategorii najczęściej powoduje pewne skutki na stronie. Dla Waszego bezpieczeństwa nowe artykuły nie są automatycznie przypisywane do kategorii więc nie nastąpi ich niezamierzone opublikowanie w żadnej widzialnej części strony.

Dodawanie treści

Żeby dodać jakąkolwiek treść należy się zalogować do strony (witryny). Można tego dokonać wprost z poziomu wyświetlanej strony używając panelu logowania:

art-01

Artykuł dodajemy wybierając opcję DODAJ ARTYKUŁ w MENU UŻYTKOWNIKA:

art-02

otworzy się okno dodawania artykułu "wbudowane" w szablon strony:

art-03

....nie polecam jednak tej drogi. Tak wbudowany edytor traci na intuicyjności. Dla Waszej wygody treści proponuję dodawać wszelkie treści od tzw "zaplecza strony". Jest to specjalne miejsce gdzie logujemy się z naszymi danymi, służące do pełnego zarządzania stroną. Dostęp do zaplecza uzyskujemy pod adresem http://wolnaszkola.org.pl/administrator

Logujemy się przez taką stronę:

art-04

po prawidłowym zalogowaniu doprowadzi nas ona do miejsca jak poniżej. Artykuł dodajemy wybierając z górnego menu kolejno ARTYKUŁY > ARTYKUŁY > UTWÓRZ ARTYKUŁ (jak poniżej)

art-05

otworzy się przyjaźniejsza i pełniejsza wersja edytora treści:

art-06

Na początek trochę o zawartości okna edytora.

Patrząc od góry mamy przyciski zapisu:

 • Zapisz - zapisuje pracę, ale nie powoduje opuszczenia edycji artykułu
 • Zapisz i zamknij - zapisuje i zamyka edytor wracając do listy artykułów
 • Zapisz i nowy - zapisuje pracę i otwiera nowe czyste okno edycji artykułu (przydatne gdy dodajemy treści seryjnie, np. kilka filmów do galerii video)
 • Anuluj - nie zapisuje zmian i powoduje zamknięcie edytora.
 • Pomoc - nigdy nie klikałem. Nie wiem

Poniżej znajdują się zakładki dotyczące otwartego artykułu:

 • Szczegóły artykułu - na tej karcie nadajemy tytuł wyświetlany później nad treścią, przypisujemy do kategorii, edytujemy całą treść
 • Opcje publikacji - nadajemy alias artykułowi (to unikalna nazwa na naszej stronie), nadajemy datę publikacji o ile ma być inna niż teraz, czasami nadajemy datę zakończenia publikacji (przydatny automat by zdejmować nieaktualne jednorazowe ogłoszenia), możemy zmienić status artykułu (opublikowany, nie opublikowany, zarchiwizowany, usunięty), określić dostęp do niego (tutaj w przypadku galerii ma się znaleźć dostęp tylko dla rodziców - opiszę to później).
 • ...pozostałe - nie ma znaczenia dla prostej publikacji. Znajdują się tu specyficzne cechy dotyczące wyświetlania, linkowania, SEO i wiele innych - z punktu widzenia zwykłego użytkownika nadmiarowe.

Nas interesuje zakładka "szczegóły artykułu". Nadajemy w niej tytuł, który będzie się później wyświetlał nad treścią po czym (co bardzo ważne w większości Waszych zastosowań) wybieramy właściwą Kategorię dla artykułu - w miejscu jak poniżej:

art-08

Następnie wpisujemy treść artykułu. Gdyby zdarzyło się, że treść będzie wklejana z innego źródła (szczególnie mocno dotyczy to innych stron internetowych) do wklejenia należy użyć opcji edytora Paste as Plain Text:

art-09

otworzy się okno, w które należy wkleić przenoszony tekst:

art-10

zatwierdzamy przyciskiem "Insert". Czynność wklejenia "czystego tekstu" jest ważna dla zachowania formatowania tekstu. Kopiując tekst wprost, z pominięciem powyższego okna wprowadzamy obce formatowanie, w tym także łącza do nieznanych nam miejsc (np. możliwość zainfekowania skryptu strony).

Po nadaniu tytułu, przypisaniu do kategorii i wprowdzeniu tekstu, możemy przejść do drugiej zakładki dotyczącej opcji publikacji:

art-12

tak wygląda ta zakładka:

art-13

Jak wcześniej wspomniałem, możemy tu zmienić daty od kiedy do kiedy ma być wyświetlany artykuł (jeżeli nie tkniemy tych pól będzie wyświetlany od "teraz" do "zawsze"). Możemy też wskazać autora w imieniu którego publikujemy artykuł (pole "autor" ew. inna nazwa autora). Możemy też w tej zakładce zawiesić wyświetlanie ustawiając status artykułu na "nie opublikowany" - co się często zdarza, gdy artykuł jest wstępną wersją i nie ma jeszcze potrzeby jego publikowania.

Ważną rzeczą jest opcja "Dostęp" - za jej pomocą możemy wskazać jakie grupy odwiedzających mogą zobaczyć treść - w Waszym przypadku jest to wykorzystywane w galeriach, gdzie artykuł jest widoczny wyłącznie dla osób przypisanych do grupy "Rodzice" - odpowiada temu ustawienie "Rodzic", które trzeba wybrać w przypadku galerii.

Po sprawdzeniu zapisujemy artykuł poprzez zielony przycisk "Zapisz" (pozostaniecie w edycji po dokonaniu zapisu) lub "zapisz i zakmnij" (edytor wróci do listy artykułów) ewentualnie "Zapisz i nowy" (zapisuje treść i otwiera nowy artykuł do edycji).

A wygląda nasza praca następująco:

art-14

Po zapisaniu artykułu i jego zamknięciu (zielony przycisk "Zamknij") lista artykułów będzie wyglądała podobnie do tej poniżej, a nasz nowy artykuł zaznaczyłem z jego etykietą, która pojawia się po najechaniu nań myszką:

art-15

pod etykietą widoczne są dwa przyciski: zielony znak zaznaczenia oraz szara gwiazdka - to klawisze szybkiej obsługi publikacji.

Zielony znak zaznaczenia oznacza, że artykuł jest opublikowany (może, a nawet jest wyświetlany), zaś szara gwiazdka mówi że to artykuł normalny, w odróżnieniu od artykułów wyróżnionych, które są czasami specjalnie traktowane na stronach (mogą być wyświetlane z cieniem, ramką, na górze strony - zależnie od zamysłu osób decydujących o tej funkcji).

Kliknięcie na zielonym znaku zaznaczenia powoduje zaprzestanie publikacji artykułu (pojawi się czerwony krzyżyk), a ponowne jego kliknięcie wznowienie publikacji. Artykuł wycofany z publikacji wygląda jak poniżej

art-16