Edukacja przez działanie

Witaj w Wolnej Szkole

prowadzimy grupę przedszkolną, szkolną i licealną

dowiedz się więcej

Nasza Filozofia

Naszej pracy przyświeca założenie, że każdy człowiek chce się rozwijać i uczyć, nie trzeba go do tego zmuszać. Uznajemy fakt, że dzieci mają w sobie pęd do rozwoju i ciekawość, która je motywuje do poznawania rozmaitych dziedzin życia. Poznawanie to jest możliwe, gdy czują się bezpiecznie, mają wsparcie grupy i są autonomiczne.

Wspieramy rozwój naszych uczniów w czterech obszarach:

  • świadomość i akceptacja siebie
  • relacje z innymi
  • wspólnota
  • procesy uczenia się

Nasza Praktyka

Naszym celem jest towarzyszenie każdemu dziecku w jego rozwoju, tak by w zgodzie ze sobą realizowało swój potencjał. Staramy się wspierać dzieci i inspirować je, by mogły stawać się coraz bardziej autonomicznymi, świadomymi i empatycznymi ludźmi z rozwiniętą wrażliwością społeczną.

W Wolnej Szkole dziecko wybiera czym chce się zajmować, co chce poznawać, w czym bierze udział i jakie umiejętności chce rozwijać.  Będąc naszym uczniem, można też korzystać z zajęć przygotowanych przez dorosłych lub innych uczniów.

Uczniowie mają wpływ na szkołę, swój rozwój i  decyzje podejmowane przez siebie. Zajęcia  w naszej szkole korespondują zarówno z podstawą programową jak i z obszarami zainteresowań dzieci. Uczniowie mają wpływ na paletę zajęć, swobodę w korzystaniu z nich. Nad procesem rozwoju uczniów czuwają dorośli.

Dzieci współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności szkolnej w takim samym stopniu jak dorośli. Podejmując decyzje, korzystamy z modelu konsensualnego (opieramy swoje decyzje na zgodzie, nie na głosowaniu większości).

Lekcje

 

Edukacja w Wolnej Szkole

Zajęcia proponowane w Szkole, mają różne formy. Łączy je to, że nie są obowiązkowe, a prowadzący nie stawiają ocen. Niektóre odbywają się w małych grupach różnowiekowych niektóre są dedykowane dzieciom w konkretnym wieku, przygotowującym się do egzaminów. Niektóre są przygotowane / prowadzone przez uczniów. Inicjatywa wypływa od dziecka, dlatego nauka  przebiega zwykle bardzo szybko. Dzieci, które wybierają zajęcia, przychodzą z własną motywacją, dzięki temu są aktywne szybko się uczą i korzystają z okazji do doskonalenia swoich umiejętności.

Plan Dnia

Wolna szkoła na co dzień

Każdy dzień w Szkole jest wyjątkowy i inny, choć są w nim pewne punkty stałe tworzące rytm.
Każdego dnia w czasie porannego spotkania witamy się. Rozmawiamy o planach na dany dzień, a także dzielimy się tym, co ważne.

Każdego dnia, po przywitaniu jest czas na planowanie zajęć z dorosłymi (np budowanie sklepiku, wyjście na wycieczkę, lekcja matematyki, przyrody, czy języka polskiego).Dany dzień można przeznaczyć na realizację własnego pomysłu.

Każdego dnia jest czas na wspólny posiłek.

Niektóre dni pełne są spotkań społeczności – jeśli np. ustalamy nowe zasady wspólnego bycia razem, decydujemy o wydaniu jakiejś sumy pieniędzy, albo rozwiązujemy konflikt.
Niektóre dni są ciche, niektóre pełne gwaru.

8.00 - Otwarcie szkoły
Szkoła jest otwarta i dzieci zaczynają się schodzić. Poranki, kiedy nie ma jeszcze całej grupy, to świetny czas, żeby porozmawiać z rówieśnikiem lub mentorem, zjeść śniadanie, poczytać albo posiedzieć nad niedokończoną wcześniej budowlą.
9:30 - Spotkanie poranne
Tu społeczność spotyka się i wita. Każdy może powiedzieć z czym przychodzi, co będzie danego dnia robił. Można też np. opowiedzieć o swoim śnie, posłuchać o planie na projekt, o tym o co prosimy innych. Na każdym spotkaniu porannym prowadzący je opowiada, co jest w planach na ten dzień.
10:00 - 13:00 - zajęcia tematyczne
wybrane z planu lub spontanicznie zaprojektowane
13:00 - Obiad
Smaczny i zdrowy 🙂
13:30 - 16:00 - dalszy ciąg zajęć
Realizowanych według planu, bądź spontanicznych
16:00-17:30 - czas świetlicowy
Czas na zabawę i swobodne odkrywanie świata
Kilka słów

Od założycieli

Od kiedy dowiedzieliśmy się, że są na świecie miejsca gdzie od 100 lat dzieci mogą uczyć się w swoim tempie i rozwijać według własnych potrzeb zapragnęliśmy stworzyć taką szkołę w Polsce. Dla obu z nas najcenniejszym doświadczeniem w dzieciństwie były momenty gdy czuliśmy się wolni i odpowiedzialni za swoje życie. Chcielibyśmy by nasi uczniowie mieli jak najwięcej okazji by tego doświadczać.

-Dominik Granada i Kacper Woźniak

lat istnienia

Zajęcia dodatkowe

uczniów

opiekunów i mentorów

Masz pytania?

Fundacja Wolna Szkoła

Kontakt
Telefon: 22 643 24 81, 509 725 604
poniedziałek-piątek od 8.00 do 16.00
email: kontakt@wolnaszkola.org.pl

Adres
ul. Pelikanów 23/25
02-843 Warszawa

error: Content is protected !!